جذابیت های بازگشت از دنیای مرگ

وصال روحانـی در روزنامه ایران نوشت: وقتی چندی پیش گفته شد «خط صاف ها» (یا «خط افقی ها») فیلم بتدریج کلاسیک شده سال 1990 جوئل شوماخر در دست بازسازی است، خیلی ها در هالیوود پرسیدند دیگر چه چیزی را بهتر از آن فیلم می توان ساخت که چنین کوششی را موجه جلوه بدهد و ایرادگیران حرفه ای نیز گفتند چرا ایده های نو در جوامع سینمایی غرب این قدر اندک است که استودیوها برای ارائه کارهای جدید خود مکرراً به سوی آثار قدیمی می روند.