تهیه کنندگان ایرانی نبض تماشاگر را در دست ندارند

یک کارگردان سینما اظهار داشت: اغلب کمپانی های سینمایی دنیا توان تولید تمامی بخش های یک فیلم را دارند، در حالی که دفاتر سینمایی ایرانی توانایی تولید تمامی مراحل یک فیلم را ندارند.