به تیپ سنگین و با وقار این بازیگر خانم چند امتیاز می دهید؟

نوآوران آنلاین - افسانه پاکرو  بازیگر خوش چهره سینما و تلویزیون که چند مدتی کم کار شده است در اکران خصوص فیلم آذر حضور یافت