اکران هفتگی و ماهیانه فیلم های جشنواره عمار در سینما هجرت و مصلی کرج

مجید امیری گفت: چهارشنبه های هر هفته جشنواره فیلم عمار در مصلی کرج اکران ثابت فیلم های جشنواره را دارد و با رایزنی هایی که با حوزه هنری استان انجام شد قرار بر این شد که ماهیانه یک روز از سینمای هجرت به اکران فیلم های جشنواره عمار اختصاص یابد.