اعلام نام سینماهای مردمی جشنواره⇐از پردیسهای آزادی و مگامال و کوروش تا سینماهای فرهنگ و استقلال و جوان⇔سهم شرق پایتخت همچنان سینمای مستعمل ماندانا است!!

سینماروزان: با اعلام سینماهای مردمی جشنواره سی و ششم فجر مشخص شد همچنان بخش عمده پردیسهای سینمایی باکیفیتی که به جشنواره اختصاص پیدا کرده اند از مگامال و کوروش گرفته تا اریکه از آن غرب پایتخت هستند. شهروندان مرکزنشین هم پردیسهایی مانند چارسو و آزادی در اختیارشان است. شهروندان جنوب شهر هم میتوانند از پردیسهای راگا و تماشا استفاده کنند اما سهم شهروندان شرق پایتخت همچنان یک سینمای قدیمی به نام ماندانا است که فاصله قابل توجهی با استانداردهای پردیسهای مدرن دارد و شهروندان شرق را ناچار میکند که برای دیدن فیلمها به مرکز یا غرب شهر بروند.  محمدرضا فرجی مدیر امور سینماهای جشنواره در خصوص نحوه انتخاب سینماهای مردمی جشنواره امسال گفت: تنوع جغرافیایی و کیفیت سالن های سینمایی دو عامل اصلی برای انتخاب سینماهای مردمی بود و از سوی دیگر امسال به نحوی سینماها انتخاب شده اند که فیلم های در حال اکران آسیب نببیند و اکرانشان همزمان با ایام برپایی جشنواره به خوبی ادامه داشته باشد. مجموعه پردیس مگامال، پردیس کوروش، پردیس آزادی و پردیس چارسو امسال در اختیار جشنواره فیلم فجر هستند. فرجی ادامه داد: سینماه ...