اعلام فراخوان نهمین جشن مستقل فیلم کوتاه

سینماپرس: انجمن فیلم کوتاه ایران فراخوان شرکت در نهمین جشن مستقل فیلم کوتاه را منتشر کرد. دریافت آثار از ابتدای اسفند آغاز می شود و به مدت چهار ماه ادامه دارد.