سینمای مستند یک سینمای حاشیه ای نیست

محمد آفریده معتقد است سالها با این تفکر که سینمای مستند یک سینمای حاشیه ای است جنگیده ام. این سینما باید از چارچوب سلیقه هایی که اعمال می شود، آزاد شود.مدیرعامل سابق مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به ستاد خبری یازدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت گفت: برای پیشرفت در زمینه مستند باید همه طیف ها و سلیقه ها را درگیر این حوزه کنیم. هر چقدر تنوع نگاه در تولید و ساخت مستند بیشتر باشد امکان رسیدن به موفقیت هم بیشتر می شود. این تهیه کننده، سینمای مستند را به لحاظ متصل بودن به ذات حقیقت، سینمای تاثیرگذاری دانست که باید از چارچوب سلیقه هایی که اعمال می شود آزاد شود تا بتواند خودش را به مراکز ملتهب جامعه نزدیک و آنها را به تصویر بکشد. ترس از این سینما، ترس از آگاهی و شناخت است. وی با بیان این مطلب که سینمای مستندی جذاب و دیدنی برای مردم است که در آن مسائل اجتماعی وموثر به تصویر کشیده شده باشد و این امکان را به مردم بدهد که خودشان را در آن فیلم ها پیدا کنند، گفت: امروز شاهد برکات زیادی در این عرصه هستیم که بی تاثیر با جشنواره سینما حقیقت نیست. دبیر دوره های اول تا سوم جشنواره بین المللی ...