یک شهرک سینمایی زیبا و خطرناک!

درهای شهرک سینمایی «غزالی» با وجود شرایط سخت و خطرناکی که برخی بخش های آن دارد و روز به روز هم گسترده تر می شود، همچنان به روی بازدیدکنندگان باز است.