نظر عضو هیات انتخاب جشنواره فجر در مورد فیلم های این دوره

کارگردان سینما و تلویزیون گفت: در این دوره تعداد فیلم ها با کارگردانان مطرح کم نیست به ویژه که چند کارگردان فیلم اولی حضور دارند که آثارشان بسیار خوب است و مردم با آنها ارتباط برقرار می کنند.