در حسرت شاهکارهای ساخته نشده

احمد طالبی نژاد مستندساز و منتقد سینما سال هاست که در جشنواره فیلم ندیده ام. از سال 88 انگیزه و اشتیاقی برای حضور در جشنواره نداشته ام و ترجیح می دهم گزیده فیلم ها را در زمان اکران ببینم البته اگر شرایط فراهم باشد چرا که این روزها اولویت اولم مطالعه است تا وقت گذاشتن برای رفتن به سینما و دیدن یک فیلم. به مقتضای فعالیت در این حوزه در جریان اخبار سینما و کم و کیف جشنواره هستم. اگر چه ما فالگیر و پیشگو نیستیم اما در مرور کلی بر عناوین فیلم ها و اسامی سازندگانشان آنچه به نظر می رسد این است که امسال جشنواره فیلم فجر جشنواره متوسطی خواهد بود. فیلمسازان مؤثر سینما در سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر غایبند و به حضور کارگردانان اسم و رسم داری که محبوبیت گذشته را ندارند هم نمی توان امید بست، چرا که دوره برخی از آنها گذشته است. با وجود این همچنان می توان گفت این دوره از جشنواره دوره متوسطی خواهد بود. واقعیت امر این است که چرخه سیستم تولید یا سرمایه گذاری چرخه معیوبی شده است و فقط فیلم هایی که احساسات خام تماشاگر را قلقلک می دهند در بورس اقتصادی هستند و بقیه فیلم ها، فیلم هایی هستند که نه ...