خیلی دور، خیلی نزدیک!

سید رضا صائمی منتقد سینما همه شواهد و قرائن خبر از تغییر و تحولاتی در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر می دهد. چه تغییر در اجرا و برگزاری آن که با خارج شدن برج میلاد به عنوان کاخ جشنواره صورت گرفت و چه ساختار و چیدمان انتخاب فیلم ها که امسال تنها سه فیلم از کارگردان اولی ها به رقابت می پردازند. اگرچه نمی توان از هم اکنون به قضاوت درباره سیاست های جدید جشنواره پرداخت و چه بسا این تغییرات، نتایج مثبتی هم داشته باشد اما یک نکته را نمی توان نادیده گرفت و آن بی ثباتی و پایداری در سیاستگذاری های جشنواره است. همین که بعد از برگزاری 35 دوره از این جشنواره، شاهد تغییراتی در مفاد و ساختار اجرایی آن هستیم یعنی هنوز از مرحله آزمون و خطا عبور نکرده ایم و به یک ثبات استراتژیک در مدیریت جشنواره به مثابه مدیریت فرهنگی- هنری نرسیده ایم! واقعیت این است که سیاستگذاری درباره سازوکارهای جشنواره بر طبق اهداف آن صورت می گیرد. رجوع به جشنواره های جهانی هم یکی از مکانیسم هایی است که برای شناخت سیاست های اثربخش می تواند مفید باشد. بر این مبنا باید گفت که از جمله اهداف مهم جشنواره ها شناخت استعدادهای خلاق و جدی ...