حمایت برخی بازیگران مشهور از اغتشاشگران؟

چند بازیگر سینما و تلویزیون آشوب های اخیر در برخی شهرها را اعتراضی خواندند و خواستار حفظ امنیت جانی معترضان شدند!