حدس بزن چه کسی برای گرفتن سیمرغ می آید؟!

یزدان سلحشور منتقد سینما برای من که لااقل از جشنواره دوم، سیمرغی های این جشنواره برایم مهم بوده اند [ و اغلب اوقات، فیلم هایی که سیمرغ نگرفته اند، مهم تر! ] این جشنواره، دورنمای جذابی دارد نه به خاطر اینکه در آن تنوع ژانری دیده می شود [چه توقع بی جایی! مگر در سینمای ایران، روی هم رفته چند ژانر اجازه ورود به سینمای بدنه یا سینمای هنر و تجربه دارند؟ منظور البته، اجازه بضاعت تخصصی است نه اجازه ممیزی!] و نه به این دلیل که سینماگران قدیمی و موج نویی و اسم و رسم دارهای شناخته شده در فراتر از مرزهای ما، صف کشیده اند[ می دانیم که این طور نیست! اسامی فیلم ها و کارگردان ها را همه مان خوانده ایم! ] جذاب است چون ایده ها و کارگردان ها و بازیگران، دارند به ما گوشزد می کنند که جشنواره مخاطب پسندی خواهد بود؛ با این همه بگذارید شک بکنم که این فیلم مصطفی کیایی، شباهتی به آن فیلم خیلی موفق و البته نادیده شده «بارکد» داشته باشد.ترکیب عکس های«چهارراه استانبول» و اسمش به ما می گوید که درباره پلاسکو است. آیا کیایی توانسته یک ملودرام پرحادثه موفق، از این قصه دربیاورد؟ امیدوارم به فکر نیفتاده باشد یک ...