توئیتر نصف جهان پنج شنبه 14 دی

نظر عصار درباره وقایع اخیر سینما پرس: علیرضا عصار در میانه های کنسرتش در تهران نتوانست در قبال اتفاق هایی که در شهرهای مختلف کشور رخ داده، سکوت کند و گفت: هیچکدام از ما موافق خیلی از اتفاق هایی که در این روزها می افتد نیستیم، اتفاق هایی مانند شکستن شیشه ها و تخریب اموال عمومی، اما نظر شخصی من این است که حق با مردم است. نمی خواهم کلیشه ای حرف بزنم و نمی خواهم شعاری سخن بگویم؛ واقعاً حق با مردم است و مسئولان در هر سِمَتی که هستند باید دقت کنند که این مردم شایستگی شان بیشتر از این حرف هاست که بخواهند با این همه سختی در کشوری زندگی کنند که ثروت بسیار دارد. تکذیب بازداشت 90 نفر در تبریز اعتمادآنلاین: شهاب الدین بیمقدار، نماینده تبریز در مجلس در واکنش به بازداشت 90 نفر از مردم این شهر اظهار داشت: در تبریز هیچ تظاهراتی برگزار نشده است که کسی دستگیر شود. حتی ده نفر هم جایی جمع نشده اند که بخواهند کسی را دستگیر کنند. پیش از این برخی رسانه ها خبر داده بودند که در روز ابتدایی تجمعات در شهرهای مختلف، در تبریز جمعی بازداشت شد ...