تصویری عجیب از مهناز افشار و نوید محمد زاده

آوای ایرانیان: تصویری از مهناز افشار در حال سیگار کشیدن منتشر شد. به گزارش آوای ایرانیان، تصویری از مهناز افشار بازیگر سینما در حال سیگار کشیدن منتشر شد که مربوط به نمایش الیورتوئیست است. بازی مهناز افشار در این نمایشنامه مورد اعتراض بسیاری از اهالی تئاتر قرار گرفت.