بلایی که تلویزیون سر تماشاچی فوتبال ایران می آورد/ لعنت به این تکنولوژی ارزان

مدتهاست که با فراگیر شدن استفاده از هلی شات های 30 تا 50میلیون تومانی در سینما و نیز تلویزیون ایران، یک رنج جدید به مجموعه کابوس های تماشاچیان فوتبال در ایران افزوده شده است.