برای قضاوت زود است ولی …

رضا درستکار منتقد سینما اگر چه پیش داوری و قضاوت درباره جشنواره فیلم فجر پیش از تماشای آثار شرکت کننده در این رویداد سینمایی از رفتار حرفه ای به دور است اما خب با عنایت به قرائن و شواهد، خیلی هم به رونق این دوره از جشنواره و سطح کیفی آثار خوشبین نیستم. حداقل اینکه من یکی، فکر نمی کنم امسال سالی ویژه برای جشنواره باشد. طبیعتاً مانند هر سال و در میان اسامی اعلام شده فیلم های بخش مسابقه یکی دو اثر پیدا می شود که انگیزه ای برای پیگیری و تماشای آن به وجود آورد، مثل«شعله ور» ساخته حمید نعمت الله. با تجربه موفق جشنواره سال گذشته و قدم بسیار بلندی که این کارگردان با «رگ خواب» برداشت، اشتیاق و انتظاری ایجاد کرده، یا «بمب» فیلم دوم پیمان معادی که می توان با کنجکاوی در انتظار تماشای آن بود. با این وصف، هم می توان گفت مثل هر سال است؛ آخرش یکی دو فیلم؛ و هم می توان سکوت کرد چون نسبت به فیلم های دیگر شناختی و انتظاری ندارم و بی تعارف، امیدی هم! چرا چشم اندازی روشن دیده نمی شود؟ زیرا امسال سال لرزان بین دو دولت بود؛ هول و ولا برای ماندن و رفتن و تغییر که از مطالبات بدیهی است؛ و این دولت کمتر ب ...