آغاز ساخت موسیقی فیلم «تنگه ابوغریب»

ضبط موسیقی فیلم سینمایی «تنگه ابوغریب» آغاز شد.