چاپلین و دنیای مُد

چارلی چاپلین، سینماگر بزرگ قرن بیستم، چهارم دی ۱۳۵۶ چشم از جهان فرو بست. نشریه سینمایی «ستاره سینما» که آن سال ها به شکل هفتگی چاپ می شد، در مطلب مفصلی به قلم محمد جعفری، با تیتر «زندگی، حدیث نفس و مرگ؛ سفری از آغاز تا انجام با انسان ترین هنرمند: چارلی چاپلین...» مروری موشکافانه بر آثار سینمایی او داشت.