سریال «سایه بان» از هر قشری مخاطب دارد

محمدتقی فهیم گفت: سریال «سایه بان» مخاطبینی گسترده دارد که همه اقشار جامعه را پوشش می دهند. افرادی که دنبال محتوای عمیق هستند، بخشی از این مخاطبین هستند. از سویی فضاها و آدم های خاکستری مخاطبین عام را هم جذب می کنند. «محمد تقی فهیم» منتقد تلویزیون و سینما با اشاره به تولید سریال «سایه بان» به کارگردانی برادران محمودی گفت: شبکه دو مدتی است که با توجه به مدیریت کلانش دچار تحولاتی اساسی شده و دوران آنکه شبکه دو فقط مختص به اخبار 20:30 و بخش ویژه خبری اش می شد دیگر گذشته است و بر همین اساس مخاطبینی خاص داشت و آدم های جدی و سیاسیون و همچنین افرادی که به دنبال خبر بودند از مخاطبین این برنامه ها و شبکه بودند و بقیه مواقع شبکه مرده ای بود. موضوع سریال در راستای ماوریت شبکه دو وی ادامه داد: حس می شود در این چند سال اخیر اتفاق مهمی در این شبکه افتاده که الان در خانه ها بیشتر این شبکه را می بینند. برای مثال چندی پیش که سریال «نوار زرد» از همین شبکه پخش شد همه مخاطبان متوجه حضور این شبکه شدند و این روزها با پخش سریال «سایه بان» شبکه دو به نقطه اوج خود باز می گردد و فهمیده که یک رسانه ...