ساخت فیلم سینمایی حمله تروریستی به «بهارستان»

یک فیلمساز از شروع نگارش فیلم نامه فیلم سینمایی «بهارستان» درباره حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی خبر داد. هادی حاجتمند درباره تازه ترین اثر سینمایی خود گفت: در ابتدا قرار بود فیلمی درباره مدافعان حرم تولید کنیم اما با بررسی های بیشتر به این نتیجه رسیدیم که تولید کاری با موضوع حمله تروریستی داعش به مجلس ضروری تر است.وی افزود: هنوز زمان زیادی از واقعه تروریستی مجلس نمی گذرد ولی برخی از روشنفکران و معاندان مدعی ساختگی بودن این واقعه شده اند. وقتی آنها امروز چنین مطالب دروغی را بیان می کنند قطعاً بعد از گذشت چند سال، دروغ های بزرگ تری را درباره این واقعه به مردم می گویند. وی تصریح کرد: همین مسائل باعث شد تصمیم به ساخت فیلمی درباره حادثه تروریستی مجلس بگیریم. این پروژه در حال حاضر، در مرحله تحقیق و نگارش فیلم نامه قرار دارد. البته برای واقعی تر شدن داستان فیلم، در حال رایزنی هستیم تا اطلاعات نیروهای حاضر در مجلس را هم بگیریم. حاجتمند اضافه کرد: فیلم نامه این اثر که تا پایان سال نهایی می شود، برعهده صابر الله دادیان است و کار با دقت نظر خاصی رو به جلو حرکت می کند تا متن مناسبی تهیه ...