رشد 18 درصدی فروش فیلم ها در فصل پاییز

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : فصل پائیز 96 درحالی سپری شد که مجموع فروش سینما در این فصل با 38 میلیارد و 259 میلیون و 941 هزار تومان ، دارای رشد 18 درصدی نسبت به پائیز سال گذشته بوده است. به گزارش انتخاب؛ معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی در تحقیقی به مقایسه تطبیقی گیشه پائیزی سینما در سال های 96 و 95 کرده است که در این تحقیق مشخص شد که گیشه پائیز 96 با تعداد 4 میلیون و 939 هزار 750 نفر تماشاگر نسبت به گیشه پائیز 95 با 4 میلیون و 873 هزار و 350 نفر دارای رشد 1 درصدی تعداد تماشاگر بوده است. همچنین در این تحقیق گیشه سینما در پائیز 96 با مجموع فروش 38 میلیارد و 259 میلیون و 941 هزار تومان نسبت به گیشه سینما در پائیز 95 با 32 میلیارد و 436 میلیون و 890 هزار تومان شاهد رشد 18 درصدی در میزان فروش بوده است. براساس این تحقیق، تعداد سالن های فعال با سیستم مکانیزه در پائیز سال 96 با مجموع 356سالن نسبت به 295سالن در پائیز 95، دارای رشد 21 درصدی نسبت به پائیز سال گذشته بوده است. طبق گزارش تحقیقی معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی، تعداد صندلی در پائیز سال 96 دارای رشد 13 ...