حمایت برخی بازیگران از اغتشاشگران!؟

چند بازیگر سینما و تلویزیون آشوب های اخیر در برخی شهرها را اعتراضی خواندند و خواستار حفظ امنیت جانی معترضان شدند!