بازیگران «پسر عمو دختر عمو» در سینما آزادی

نمایش مردمی فیلم سینمایی «پسر عمو دختر عمو» امشب ساعت ۲۰ در سینما آزادی برگزار می شود.