ایرج نوذری از بیمارستان ترخیص شد

ایرج نوذری بازیگر سینما و تلویزیون از بیماستان مرخص شد.