۲۲ فیلم سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر اعلام شد

ابراهیم داروغه زاده اسامی ۲۲ فیلم سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر را اعلام کرد.به گزارش فارس، اسامی 22 فیلم های راه یافته به جشنواره فیلم فجر توسط ابراهیم داروغه زاده دبیر سی و ششمین جشنواره فیلم فجر سینمای در بخش سودای سیمرغ اعلام شد. دبیر جشنواره فیلم فجر در ابتدا گفت: از میان 67 فیلم آماده و ارائه شده به دبیرخانه جشنواره ، 22 فیلم سینمایی داستانی به بخش مسابقه راه یافتند. دو فیلم مستند براساس آئین نامه هم به بخش سودای سیمرغ راه یافتند.با توجه به تصمیم سازمان سینمایی برای حمایت از آثار انیمیشن، یک فیلم انیمیشن هیئت انتخاب معرفی کردند، که در بخش سودای سیمرغ حضور دارد.