عمار، نقطه شروع جنبش اجتماعی هنر انقلاب

عضو شورای سیاستگذاری جشنواره عمار گفت: درسینمای ایران مافی هایی شکل گرفته که اجازه نمی دهند موضوعات با نگاه به زندگی شهدای هسته ای که جانشان را فدای پیشرفت کشور و فدای این ملت کردند، ساخته شود.به گزارش فارس، وحید جلیلی ادامه داد: جشنواره مردمی فیلم عمار دارد تلاش می کند به یک توازنی برسیم. در مقابل این همه خدمتی که انقلاب و نظام به سینما کردند، تلاش می کند که ببیند قابلیت های سینما برای خدمت به انقلاب اسلامی و برای خدمت به آرمان های انقلاب اسلامی چه است.وتلاش جشنواره مردمی فیلم عمار این است که از این ظرفیت استفاده بکند. وی ادامه داد: ما یک توزیع کننده لازم داریم. یک حلقه میانی نیاز داریم. ممکن است بنده فیلمساز نباشم. ممکن است خودم هنرمند نباشم ولی می توانم بیش از یک هنرمند به هنر انقلاب خدمت بکنم. چگونه؟ با معرفی این همه آثار متنوع و این رنگین کمانی از آثار هنری که در منظومه انقلاب اسلامی ساخته شده ولی دارد توی طاقچه ها خاک می خورد و جشنواره عمار یک نقطه شروع و یک بهانه است برای این که جنبش اجتماعی هنر انقلاب شکل بگیرد.