رقابت 16 فیلم اجتماعی و 3 فیلم دفاع مقدسی در بخش سودای سیمرغ

روزگذشته و با اعلام نام 22 فیلم سینمایی پذیرفته شده در بخش سودای سیمرغ، سی و ششمین جشنواره فیلم فجر وارد فاز دیگری از برگزاری این رویداد مهم سینمای کشور شد. 22 فیلم در بخش سودای سیمرغ «ابراهیم داروغه زاده» دبیر سی و ششمین جشنواره فیلم فجر سینمای ایران با اعلام اسامی 22 فیلم سینمایی پذیرفته شده در بخش سودای سیمرغ در جمع خبرنگاران گفت: بیش از 100 فیلم در جشنواره فیلم فجر ثبت نام کردند و همه تلاش داشتند تا مراحل فنی خود را طی کنند اما در این میان تنها 67 فیلم مراحل فنی خود را کامل سپری کردند و به هیأت انتخاب ارائه شدند. وی ادامه داد: هیچ تفاوتی بین امسال و سال گذشته در انتخاب فیلم ها وجود نداشته است و باید فیلم ها پروانه نمایش از شورای پروانه نمایش اخذ کنند تا بتوانند در جشنواره فیلم فجر حاضر شوند.  وی با بیان اینکه امسال صدای واحدی شنیده شد و هیچ فیلمی قبل از آنکه هیأت انتخاب آن را دیده باشد به دست کسی نرسید که ببیند؛ تاکید کرد: فیلم ها توسط رئیس سازمان سینمایی هم دیده نشده است. داروغه زاده همچنین در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: تا زمانی که تعداد انیمیشن های تولید شده در ...