این کارگردان های ایرانی، اسم فیلم را کپی کرده اند!

سلامت آنلاین- اولین مواجه با فیلم سینمایی نام آن است، هرچه نام جذاب تر و گیراتر باشد، مخاطب را هم بیشتر درگیر می کند، اما گاهی این نام ها از نمونه های خارجی گرفته شده اند.