محمدمهدی حیدریان: همه چیز به جز سینما، در خدمت انزواگزینی است

پایگاه خبری و تحلیلی خوزنامه : محمدمهدی حیدریان که در آیین آغاز به کار مجتمع فرهنگی هنرشهر آفتاب شیراز حضور پیدا کرده بود، گفت: «دلیل اصلی توفیق سینما این است که در مقام جایگاه اصلی دعوت مردم به گذران اوقات در کنار هم به شمار می رود.» معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تاثیر انقلاب دیجیتال بر رشد صنعت سینما، به مثابه رنسانس جهان هنر اشاره کرد و عنوان داشت: «تأثیرات عمیق و وسیع انقلاب دیجیتال در همه آداب، رفتار، علم، دانش و روابط اجتماعی عمیق تر از انقلاب صنعتی خواهد بود.» حیدریان گفت: «سینما به منزله اصلی ترین میوه انقلاب دیجیتال، هم مشوق بوده است و هم پیش برنده. سینما باعث شده خودش در بازتولیدی مدام قرار گیرد و توفیق فراگیری و تأثیرش روزبه روز بیشتر شود.» او پردیس های سینمایی را مقصدی برای عزیمت مردم از خانه و حضور آن ها در کنار هم دانست. رئیس سازمان سینمایی همچنین نوید داد که بخش شایان توجهی ازعقب ماندگی های فرهنگی شیراز در چهارسال آینده جبران شود و باتوجه به نگاه فرهنگ ساز مسئولان استانی و شهری، شیراز می تواند با سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ در آینده ...