وقتی دست صدا و سیما همچنان خالی است!

امید خوزستان: فرزین ماندگار در روزنامه اصولگرای جوان نوشت: ۱۷ ربیع الاول می توانست پس از گذشت سه سال از اکران سینمایی محمد رسول الله (ص) مجیدی روی آنتن شبکه های رسانه ملی برود، ولی تهیه کننده این اثر پرهزینه همچنان رغبتی برای ارائه آن به شبکه نمایش خانگی و رسانه ملی نشان نمی دهد. اعیاد مذهبی همچنان در رسانه ملی جزو مناسبات حاشیه ای محسوب می شود، اگر روی کاغذ اینگونه نباشد، در صحنه عمل قطعاً همینطور است. برنامه نداشتن برای مناسبات مذهبی در رسانه ملی چیزی نیست که بتوان آن را انکار کرد. بعضی مواقع در این مناسبت ها تلویزیون آنقدر برنامه های بی ربط پخش می کند که ناخودآگاه مخاطب به خود می گوید شاید حواسشان نبوده که امروز چه روزی است. زندگی کارمندی یکی از بلیه هایی است که دامن نهادهای مختلف را گرفته و این نوع زندگی اقتضائات خاص خود را دارد. کارمندان در این نوع زندگی صرفاً به طور روتین صبح ها از خواب بلند می شوند، سرکار می روند و به طور مکانیکی همان کارهایی را که مثلاً ۲۰ سال پیش انجام می دادند، انجام می دهند، آنها می توانند کارهایشان را حتی به طور چشم بسته هم انجام دهند، چون آنقدر ...