سینمای کودک امروز رنگ پریده تر از دیروز است

بازیگر سینما و تلویزیون گفت: در قدیم سینمای کودک رنگ و جلای شگفت انگیزی داشت؛ اما امروزه سینمای کودک رنگ پریده تر از قبل است.