تراکم بی سابقه اکران فیلم های سینمایی، فرصت دیده شدن آنها را می گیرد

کارگردان «وقتی برگشتم» به چگونگی وضعیت اکران فیلم خود و تراکم نمایش فیلم های سینمایی در این فصل از سال گفت.