امیر نوری روی تخت بیمارستان غافلگیر شد

غافلگیری امیر نوری در بیمارستان غافلگیری امیر نوری در بیمارستان ، بازیگر طنز سینما و تلویزیون، این روزها دروان نقاهت پس از عمل جراحی اش را سپری می کند؛ جراحی که مربوط به مشکل چند ساله دیسک کمرش مربوطه می شد و در نهایت او را زیر تیغ جراحی برد. بنا بر رسم همیشگی عیادت از بیمار، دوستان و همکاران امیر نوری با آرزوی سلامتی مجدد برای او از دوست کمدین خود عیادت کردند. غافلگیری امیر نوری در بیمارستان توسط مهران غفوریان در این بین، مهران غفوریان، چهره نام آشنای طنز سینما و تلویزیون، عیادتی متفاوت از امیر نوری داشت، غفوریان، نوری را ساعت دو نیم شب غافلگیر کرد! امیر نوری در اینستاگرام خود نوشت: ” دوستان لطفا حداقل تا ساعت ۵ بامداد نیاید عیادت، مرسی”. امیر نوری روی تخت بیمارستان غافلگیر شد غافلگیری امیر نوری روی تخت بیمارستان تابناک