نقش سینما در ترویج فرهنگ بیمه

پایشگر: اکرم محمدی – امروز دیگر نمی توان تاثیرگذاری سینما در عرصه های مختلف را نادیده گرفت.حالا سینما ناجی بسیاری از فعالیت های اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، علمی و بسیاری دیگر از نیازها و مطالبات جامعه شده است ، اما نکته مهم نوع مطالبه ای است که جامعه از سینما دارد. مطالبات امروز جامعه ، دائم در حال تغییر است و به دلیل استقبال تدریجی مردم از بیمه ، نرخ نفوذ بیمه ،رشد قابل توجهی داشته است. زمانی شناخت مردم از بیمه، در حد دفترچه بیمه تامین اجتماعی و شخص ثالث خودرو بود، اما امروز آگاهی آنان از این حد فراتر رفته و مردم برای حفاظت از جان و مال خود در مقابل ضرر و زیان های مالی احتمالی ، جان و مال خود را بیمه می کنند اما این صنعت ، همچنان نیازبیشتری به معرفی دارد. سینما به عنوان هنر- صنعتی که جایگاه ویژه ای در جامعه دارد ، می تواند کمک موثری در عرصه معرفی این نیاز جامعه داشته باشد. هنرمندان به دلیل شعاع وسیع تاثیرگذاری در اقشار مختلف جامعه ،می توانند در فرهنگ سازی ، اطلاع رسانی و نهادینه کردن بیمه در جامعه نقش موثری داشته باشند، اما مسئله این است که هنرمندان عرصه سینما ، به ویژه ...