نویسندگان کتاب باید داده ها را به آگاهی بشری تبدیل کنند

مشهد - ایرنا - معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان امور سینمایی گفت: نویسندگان و قلم به دستان تلاش کنند در دنیایی که دسترسی به اطلاعات بسیار گسترده شده، برای جلوگیری از توهم نسبت به زیاد دانستن افراد، مسیری را باز کنند که داده ها به آگاهی تبدیل شود.