تحلیل گفتمان«نمایش زن بزهکار »در یک اثر مستند به واسطه ازدواج مجدد ناصر محمدخانی

برای جامعه سینما :مصطفی مهرآیین*/ این روزها به واسطه ازدواج مجدد ناصر محمدخانی باز در فضای رسانه ای کشور سخن از اعدام شهلا جاهد گفته می شود. چند سال پیش در پژوهشی به بررسی روایت از زن بزهکار در سینمای مستند ایران پرداختم که شامل تحلیل گفتمان چند اثر از خانم مهناز افضلی، مهوش شیخ الاسلامی و فیلم فقر و فحشا مسعود ده نمکی بود. یکی از فیلم هایی که در آن پژوهش به تحلیل گفتمان آن پرداختم فیلم «کارت قرمز» اثر خانم افضلی بود که به ماجرای شهلا جاهد می پرداخت. متن زیر به تحلیل فیلم کارت قرمز و ماجرای شهلا جاهد مربوط است . این تحلیل ساده می گوید که احتمالا شهلا جاهد قاتل نبوده و ماجرای پرونده او بسیار پیچیده تر از آنی است که ما می دانیم. فیلم «کارت قرمز» مستندی است در خصوص ماجرای قتل خانم لاله سحرخیزان، همسر فوتبالیست مشهور ناصر محمد خانی، که بنا به آنچه تاکنون مطرح گردیده این کار توسط خانم شهلا (خدیجه) جاهد، همسر موقت ناصر محمد خانی، صورت گرفته است. فیلم مربوط به بخشی از فرایند دادگاهی خانم جاهد و دیگر مسایل مربوط به این پرونده است. از اینرو، تنها زن بزهکاری که در کانون این فیلم جای دار ...