آل پاچینو و جکی چان به تلویزیون می آیند

شبکه های مختلف سیما فیلم های سینمایی و تلویزیونی متنوعی برای پخش در آخر هفته در نظر گرفته اند.