کریمی دیشب در اکران خصوصی فیلم سینمایی «صفر تا سکو» حاضر شده بود

دیشب اکران خصوصی فیلم «صفر تا سکو» در سینما چارسوی تهران برگزار شد که چهره های سرشناس ورزشی از جمله کریمی هم در این اکران خصوصی حضور پیدا کردند.