«کار کثیف» در ادامه مراحل فنی قرار دارد/ تروکاژ و میکس مراحل پایانی فنی این اثر

خسرو معصومی از آخرین وضعیت جدیدترین فیلم سینمایی خود خبر داد.