«پرواز بر فراز آشیانه فاخته» در آخر هفته

به گزارش روابط عمومی سیما، فیلم های سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن «پرواز بر فراز آشیانه فاخته»، «افسانه دریای شمال»، «فقط بیست»، «خانم پاتر»، «تاکسی های قرمز»، «بازی کلمات»، «زندگی در دست تعمیر»، «جاده»، «ضارب»، «بادیگارد محبوب من»، «بازگشت»، «ادی عقاب آسمان ها»، «در جست وجوی ریچارد»، «بچه های لازاروس»، «تعقیب و گریز»، «هواپیماها مامور نجات و آتش نشانی»، «رمز گمشده»، «مثلث برمودا»، «مارپله»، «مینور»، «ریو 1و 2»، «باران»، «تاریخ مجهول آمریکا» «خانه ای کنار ابرها»، «پای پیاده»، «عزت دار»، «اره ماهی»، «مرد عوضی»، «تراست»، «زنده باد» و «زندگی روی خط» امروز و فردا از شبکه های سیما روی آنتن می رود.