پایان فیملبرداری «همه می دانند» اصغر فرهادی

«پنه لوپه کروز» با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرام اش، از پایان فیملبرداری «همه می دانند»، ساخته جدید اصغر فرهادی خبر داد. به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری آنا، «پنه لوپه کروز» که به همراه همسرش «خاویر باردم»، از بازیگران اصلی فیلم جدید اصغر فرهادی هستند؛ در صفحه اینستاگرام خود نوشت: آخرین روز فیلمبرداری با این نابغه، اصغر فرهادی. ما از ماه اوت در این ماجراجویی همراه هم بودیم و من از این استاد زندگی برای این که مرا بخشی از این فیلم قرار داد، متشکرم.» «خاویر باردم» بازیگر مطرح اسپانیایی، «ریکاردو دارین»، بازیگر آرژانتینی در کنار «ادوارد فرناندز»، «باربارا لنی»، «الویرا مینگز»، «ایما کوئستا»، «روژه کاسا مایور» و «رامون باره آ» سایر بازیگران اصلی هشتمین فیلم بلند فرهادی هستند. گفتنی است؛ فیلم سینمایی «Todos Lo Saben» (همه می دانند) در مورد یک زن و شوهری است که زندگی وارونه آن ها با سفری به مادرید و در یک دیدار خانوادگی، تبدیل به وراثت شده است.

پایان فیملبرداری «همه می دانند» اصغر فرهادی

«پنه لوپه کروز» با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرام اش، از پایان فیملبرداری «همه می دانند»، ساخته جدید اصغر فرهادی خبر داد. به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری آنا، «پنه لوپه کروز» که به همراه همسرش «خاویر باردم»، از بازیگران اصلی فیلم جدید اصغر فرهادی هستند؛ در صفحه اینستاگرام خود نوشت: آخرین روز فیلمبرداری با این نابغه، اصغر فرهادی. ما از ماه اوت در این ماجراجویی همراه هم بودیم و من از این استاد زندگی برای این که مرا بخشی از این فیلم قرار داد، متشکرم.» «خاویر باردم» بازیگر مطرح اسپانیایی، «ریکاردو دارین»، بازیگر آرژانتینی در کنار «ادوارد فرناندز»، «باربارا لنی»، «الویرا مینگز»، «ایما کوئستا»، «روژه کاسا مایور» و «رامون باره آ» سایر بازیگران اصلی هشتمین فیلم بلند فرهادی هستند. گفتنی است؛ فیلم سینمایی «Todos Lo Saben» (همه می دانند) در مورد یک زن و شوهری است که زندگی وارونه آن ها با سفری به مادرید و در یک دیدار خانوادگی، تبدیل به وراثت شده است.