واکنش شورجه به یک زمزمه سینمایی

جمال شورجه، کارگردان سینما در واکنش به زمزمه انحلال انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس گفت: عناوینی مانند جابه جایی، تلفیق، کوچک سازی و مانند آن به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. من امیدوارم این اتفاق شوم هرگز رخ ندهد. آقایان باید بدانند اتفاقا امروزه در شرایطی هستیم که نه تنها این نهادها و انجمن ها نباید کوچک و کمرنگ و تلفیق شوند بلکه روز به روز باید به تعدادشان افزوده شود.