وادی فرهنگ و هنر انتهایی ندارد/دنیای تئاتر کهکشان بی پایان است

بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون عنوان کرد: مسئله قطب، ماندن و ایستایی است، به دنبال آمال و آرزوهای واهی رفتن انتهایش انسان را به انجماد می رساند که بشر این را برنمی تابد.