همکاری پیمان معادی با عوامل ضد انقلاب!

فهرست ۲۶ انیمیشن ارسالی برای شرکت در بخش بهترین انیمیشن بلند جوایز سینمایی اسکار در سال ۲۰۱۸ اعلام شد...