هشدار یک بازیگر درباره سوءاستفاده از جوانان در کلاس های بازیگری

پایگاه خبری و تحلیلی خوزنامه : افشین نخعی درباره کیفیت بازیگری اظهار کرد: بازیگری هم مثل همه شغل های دیگر باید پشتوانه علمی داشته باشد و کار براساس دانش و تجربه در کنار هم به بازیگر کمک می کند تا بتواند به درستی قدم بردارد و پیشرفت کند. من در این عرصه تحصیل و تجربه کرده ام و از هر دو این موارد استفاده می کنم و بهترین بازی ها را ارائه می دهم. او درباره کلاس های بازیگری که با اخذ هزنیه های گزاف به فعالیت مشغول هستند و وعده بیهوده به جوانان می دهند توضیح داد: این مسئله وجود دارد و من آن را شنیده ام. از جوانانی که علاقه مند به مقوله بازیگری و سینما در هر صنفی هستند تقاضا دارم که از طریق علمی این عرصه را دنبال کنند و اگر قرار است بازیگر شوند از طریق دانشگاه هایی که وزارت ارشاد و وزارت علوم تأیید می کند وارد این عرصه شوند. بازیگر بچه مهندس ادامه داد: جوانان به کلاس های بازیگری که قول های بازی در نقش ها را می دهند اطمینان نکنند چون انتخاب بازیگر موضوعی جدا است و ربطی به کلاس های آموزشی ندارد. انتخاب بازیگر یک ساختمان و راه و روش دارد که مدیر آموزشگاه های بازیگری نمی توانند وارد ای ...