نیم نگاهی به فروش هفتگی سینماها/ رقابت دو فیلم کمدی در جذب مخاطب

دو فیلم سینمایی کمدی «خالتور» و «ثبت با سند برابر است» در رقابت با یکدیگر رتبه های اول و دوم جدول قرار گرفتند.