نقش هایی که بازیگران را تا مرز جنون پیش بردند

بعضی از نقش ها بوده اند که بازیگران و ستاره های سینما را تا مرز جنون روانی پیش برده اند که اکثرا مرتبط به فیلم های ترسناک میشوند.  فیلمهای ترسناک همه وقت چیزی برای ترساندن و غافلگیر کردن بیننده دارند اما شاید شما هم نیز بعنوان علاقمندان این ژانر از سینما، بعد از تماشای یک فیلم ترسناک بارها با خود فکر کرده اید ، که بازیگران چگونه توانسته اند با چنین نقش های اذیت دهنده دراین فیلم کنار آمده و این نقش ها را بازی کنند. در حالی که شمار زیادی از بازیگران آنقدر هنر داشته و به بازیگری مسلط هستند که میتوانند سلامت شخصی و روحی خودرا در هنگام ایفای نقش های ترسناک و شرورانه حفظ کنند اما بعضی دیگر دراین مهم عملکرد خوبی ندارند. شما رابا نقش هایی در فیلمهای ترسناک آشنا می کنیم که بطور جدی بر سلامت روحی و روانی بازیگران تاثیر منفی گذاشت. ۱- مالکوم مک داول در فیلم پرتقال کوکی «۱۹۷۱» فیلم «پرتقال کوکی» «A Clockwork Orange» غوغایی ترین ساخته استنلی کوبریک به اندازه کافی صحنه های ترسناک و غمگین کننده دارد که بی شک تماشاگر را تحت تاثیر قرار خواهد اما ...