موسیقی بومی از حالت ویترینی خارج شود

مازندران آنلاین - ساری- کارشناس ارشد ادبیات نمایشی با اشاره به اینکه موسیقی بومی را می توان با درام پیوند داد گفت: موسیقی بومی را باید از حالت ویترینی خارج کنیم. علیرضا سعیدی در حاشیه جشنواره لیلم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همه هنرها باهم در ارتباط و در تعامل با یکدیگر هستند، افزود: قطعا آثار فاخر سینمایی، تئاتر و فیلم بدون موسیقی و داشتن ردپایی از روح موسیقی در کالبد وجودیشان ماندگاری لازم را به دست نمی آورند. این کارشناس ارشد ادبیات دراماتیک یادآورشد: زمانی که موسیقی به تصویر کشیده شود، هویت ماندگار خود را حفظ کرده و در ضمیر ناخودآگاه ذهن انسان نهادینه می شود. سعیدی گفت: موسیقی مازندران و چه بسا موسیقی بومی البرزنشینان دارای ظرفیت های بالایی بوده که باید از آن به درستی استفاده کرد. این کارشناس ارشد ادبیات دراماتیک معتقد است باید موسیقی بومی را با درام پیوند داد و این موسیقی اصیل را از حالت ویترینی خارج کرد. سعیدی خاطرنشان کرد: برای ایجاد جاذبه و ماندگاری موسیقی بومی که از فرهنگ و دل مردمان گذشته این سرزمین برخاسته در بین نسل جدید و آیندگان باید از موسیقی کاربردی ...