معرفی فیلم های آخر هفته سیما + پوستر فیلم ها

سینماپرس: این هفته «شان پن» با فیلم «ضارب» و همچنین «ادوارد نورتون» با فیلم «تاریخ مجهول آمریکا» از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌رود.

معرفی فیلم های آخر هفته سیما + پوستر فیلم ها

سینماپرس: این هفته «شان پن» با فیلم «ضارب» و همچنین «ادوارد نورتون» با فیلم «تاریخ مجهول آمریکا» از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌رود.